Interesgarria

Haur irakurketa

Irakurketak, umearen hezkuntzan duen eraginari buruzko artikulu bat heldu zaigu eta zuekin partekatu nahi dugu. Berez irakurtzea plazer bat da, baina gainera umeentzako onura piloa badauka, gure seme-alabei ohikotasun hau ez erakusteko aitzakia gutxi geratzen zaigu .

Has gaitezen, irakurketak umeen gainean honako eragin positiboak ditu:

Psikologikoak:

– Kreatibitatea, irudimena eta fantasia areagotzen ditu

– Desio psikologikoa betetzen du

– Bere barne mundua eta kreatibititatea aberasten ditu

– Sensibilitatea estimulatzen du

– Esparru kritikoa lantzen du

– Barne gatazkak konpontzen laguntzen dio

– Beldurrak, kezkak… gainditzen laguntzen dio

– Autoestimua lantzen du

– Ohikotasunak sortzen ditu

– Hasten laguntzen dio

Intelektualak:
– Mundua eta errealitatea hobeto ezagutzen laguntzen dio

– Ikasteko informazio tresna ezin hobea da

– Interesa sortzen du

– Erreflexiora darama

– Bere galderei erantzuna ematen laguntzen dio

– Mentalki aberastu eta egituratzen du

– Kontzentrazioa, memoria, atentzioa… estimulatzen ditu

Afektiboak:

– Gurasoekiko erlazioa eta komunikazioa hobetzen du

– Formazio emozionala sortzen laguntzen du

Sozialak:

– Gizakien arteko harremanak ulertzen laguntzen du

– Portaerak eta rolak erakusten ditu

Hizkuntzan:

– Komunikazio gogoak betetzen ditu

– Hizkuntza aberasten du

– Ulermena eta hizkuntzaren espresioa garatzen du

Perzeptiboak:

– Perzepzio sensitibio guztiak estimulatzen ditu (ikusmena, entzumena, ukimena…)

Estetikoak:

– Kapazitate estetiko eta artistikoa lantzen du

Etikoak:

– Bestearekiko tolerantzia, ulermena eta errespetua garatzen ditu